Selskabets mission

Selskabets formål er at samle læger og andre med interesse for tropemedicin og international sundhed – dette begreb taget i videste forstand – for at udbygge kendskabet til disse discipliner her i landet og muliggøre en gensidig udveksling af erfaringer samt fremme videnskabelig forskning. Desuden skal det fungere som kontaktorgan til kolleger, der arbejder i tropeområderne og varetage medlemmernes faglige interesser gennem afholdelse af kurser og arrangering af nationale og internationale kongresser om tropemedicin og international sundhed alene eller i samarbejde med andre relevante fagselskaber.