Nyttige links

Beslægtede selskaber og foreninger i Danmark og udlandet

Dansk selskab for Parasitologi www.parasitology.dk

Dansk Selskab for Infektionsmedicin www.dsinfm.dk

Dansk Selskab for Pædiatri www.paediatri.dk

Dansk Selskab for Folkesundhed www.danskselskabforfolkesundhed.dk

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi www.d-s-k-m.suite.dk

Dansk Epidemiologisk Selskab www.des.suite.dk

Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene (UK) www.rstmh.org

American Society of Tropical Medicine and Hygiene (USA) www.astmh.org

Federation of European Societies of Tropical Medicine and International Health www.festmih.net

Bistands- og nødhjælpsorganisationer

Danida, UM www.danida.dk

Røde Kors www.redcross.dk

MS www.ms.dk

Ibis www.ibis.dk

Det Danske NGO-netværk for aids og udvikling (Aidsnet) www.aidsnet.dk

Folkekirkens Nødhjælp www.noedhjaelp.dk

Red Barnet www.redbarnet.dk

MSF www.msf.dk

Uddannelse og forskning indenfor tropemedicin og international sundhed

MIH, KU http://pubhealth.ku.dk/mih_en

Dansk Forskningsnetværk i international sundhed (ENRECA) http://enrecahealth.ku.dk

Forskerskolen i international sundhed www.phdinternationalhealth.ku.dk

Afdeling for International Sundhed, Kbh Universitet http://pubhealth.ku.dk/ais/

CISU www.cisu.dk

CMP www.cmp.dk

SSI www.ssi.dk

DBL www.dblnet.dk

TropEd www.troped.org

LSHTM, London www.lshtm.ac.uk

Liverpool School of Tropical Medicine http://www.liv.ac.uk/lstm/

Internationale organisationer og initiativer

WHO www.who.int

WHO TDR www.who.int/tdr

Universal health coverage 2030: https://www.uhc2030.org

UNICEF www.unicef.dk (DK) www.unicef.org (Int)

UNAIDS www.unaids.org

Centers for Disease Control (CDC) www.cdc.gov

World Diabetes Foundation www.worlddiabetesfoundation.org

Verdensbanken https://www.worldbank.org/en/topic/health

Health Metrics Network www.who.int/healthmetrics

Health Systems Global: https://healthsystemsglobal.org

The Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (GFATM) www.theglobalfund.org/en

Aids Alliance www.aidsalliance.org

Stop TB www.stoptb.org

Roll Back Malaria Partnership www.rbm.who.int

GAVI www.vaccinealliance.org

EDCTP www.edctp.org

ICRC www.icrc.org

Global Health Forum www.globalhealth.org

Malaria Foundation www.malaria.org

Global Forum for Health Research www.globalforumhealth.org

The Partnership for Maternal, Newborn & Child Health www.pmnch.org