Historie

Dansk Selskab for Tropemedicin blev grundlagt i 1967. Det var en tid med øget rejseaktivitet, migration samt udvidelsen af den danske udviklingsbistand til fjerne lande, og dermed opstod et behov for, at danske læger kendte til diagnostik og behandling af en lang række sygdomme, der ikke var kendt i Danmark. Således var starten på selskabet funderet i praktiske problemer med diagnostik og behandling af patenter, der hjemvendt fra udlandet var blevet patienter i det danske sundhedsvæsen.

Denne mission udviklede sig dog hurtigt til også at omfatte behandlingen og forståelsen af sygdommene i de lande, hvor de opstod. Mange læger og lægestuderende, der havde arbejdet i troperne, blev optaget af, hvordan sygdomme kunne forebygges  og behandles lokalt. Selskabets navn blev derfor udvidet til det nuværende: Dansk Selskab for Tropemedicin og International Sundhed (DSTMIH).

Nu er forskning og formidling hjørnestene i selskabet, der søger at være et forum for alle med interesse i, hvordan sundhedsudfordringer i lav-indkomstlande bedst overkommes. Medlemmerne er ikke længere kun læger, alle er velkomne.