Bestyrelsen

Mike Zangenberg

Mike Zangenberg

Forperson

Læge og PhD. I gang med specialisering inden for infektionsmedicin. Mange års erfaring med forskning og udviklingsarbejde hos FN og NGOer i forbindelse med flere udstationeringer i primært Afrika.

Frederik Schaltz-Buchholzer

Frederik Schaltz-Buchholzer

Næstforperson

Læge, PhD, postdoc på Bandimprojektet med fire års udstationering. Arbejder med forskning i uspecifikke effekter af BCG-vaccinen.

Birgitte Vennevald

Birgitte Vennevald

Sekretær

Finn Schleimann

Finn Schleimann

Kasserer

Læge og MPA. Konsulent med speciale i sundhedssystemer i lavindkomstlande (www.nichad.org). Over 30 års erfaring med bistand til sundhedssektoren som ansat i Mellemfolkeligt Samvirke, Udenrigsministeriet/Danida, Verdensbanken og WHO. Boet sammenlagt 11 år i udviklingslande (Botswana, Bangladesh, Indien og Tanzania).

Kim David

Kim David

Bestyrelsesmedlem

Læge fra 1988,  Specialist i Infektionsmedicin, med PhD fra VestAfrika om imprægnerede myggenet og effekt på malaria i graviditet.  Nu overlæge på Hvidovre Hospital. Tropeerfaring mestendels fra arbejde i Liberia, Sierra Leone og Ghana.

Didi Bang

Didi Bang

Bestyrelsesmedlem

Speciallæge i klinisk mikrobiologi

Ole Bæk

Ole Bæk

Bestyrelsesmedlem

Læge, PhD med interesse i infektionssygdomme hos nyfødte, har arbejdet i Afrika

Maiken Kruse Kristensen

Maiken Kruse Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Medicinstuderende. Har arbejdet med TB-forskning i Guinea Bissau og er aktiv i IMCC- aktiviteten SMIT (Studentermedicinsk forening for Infektions- og Tropemedicin).