Bestyrelsen

Mike Zangenberg

Mike Zangenberg

Formand

Læge og PhD. I gang med specialisering inden for infektionsmedicin.

Mange års erfaring med forskning og udviklingsarbejde hos FN og NGOer i forbindelse med flere udstationeringer i primært Afrika.

Birgitte Vennevald

Birgitte Vennevald

Sekretær

Andreas Lundth

Andreas Lundth

Kasserer

Speciallæge i infektionsmedicin og lektor. Har tidligere arbejdet i Afrika

Finn Schleimann

Finn Schleimann

Bestyrelsesmedlem

Læge og MPA. Konsulent med speciale i sundhedssystemer i lavindkomstlande (www.nichad.org).

Over 30 års erfaring med bistand til sundhedssektoren som ansat i Mellemfolkeligt Samvirke, Udenrigsministeriet/Danida, Verdensbanken og WHO.

Boet sammenlagt 11 år i udviklingslande (Botswana, Bangladesh, Indien og Tanzania).

Kim David

Bestyrelsesmedlem

Speciallæge i infektionsmedicin, mange års erfaring fra arbejde i Afrika.

Didi Bang

Didi Bang

Bestyrelsesmedlem

Speciallæge i klinisk mikrobiologi

Ole Bæk

Bestyrelsesmedlem

Læge, PhD med interesse i infektionssygdomme hos nyfødte, har arbejdet i Afrika

Frederik Schaltz-Buchholzer

Frederik Schaltz-Buchholzer

Suppleant

Læge, PhD, postdoc på Bandimprojektet med fire års udstationering. Arbejder med forskning i uspecifikke effekter af BCG-vaccinen.